مشخصات مدرس
صادق خاک بیز

مدرس و برگزارکننده دوره


در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.